Công việc giao SV chuẩn bị – Môn Lịch sử Văn học Trung Quốc

 Công việc giao SV chuẩn bị học phần VHTQ

Công việc giao SV chuẩn bị cho Tuần 3

1. Đọc một số truyện tiêu biểu trong thần thoại Trung Quốc và xác định:

1.1. Nhóm thần tạo lập vũ trụ và con người (SV dãy 1 từ ngoài vào)

1.2. Nhóm thần cải tạo tự nhiên và xây dựng cuộc sống (SV dãy 2 từ ngoài vào)

1.3. Nhóm thần mang dáng vấp của các anh hùng lịch sử thời cổ đại (SV dãy 3 từ ngoài vào)

Giải thích mục đích của việc xây dựng hình tượng của các vị thần trong 3 nhóm kể trên.

2. Đọc bài Kinh thi và chỉ ra:

2.1. Nguồn gốc và sự phân loại Kinh Thi.

2.2. Nêu các khía cạnh nội dung và nghệ thuật của Kinh thi.

2.3. Phân tích một số bài trong Kinh thi để thấy rõ cuộc sống bị áp bức bóc lột và tinh thần phản kháng của nhân dân lao động (SV dãy 1)

2.4. Phân tích một số bài trong Kinh thi để thấy rõ tinh thần phản đối chiến tranh bành trướng thế lực, thôn tính đất đai, cướp đoạt nô lệ của giai cấp thống trị (SV dãy 2)

2.5. Phân tích một số bài trong Kinh thi về chủ đề tình yêu và hôn nhân của người lao động (SV dãy 3)

SV thảo luận thêm trên lớp về các nội dung trên.

Công việc giao SV chuẩn bị cho Tuần 4

1. Đọc bài Sở từ và Khuất Nguyên, từ đó chỉ ra:

1.1. Khái niệm Sở từ, những tác phẩm chủ yếu của Sở từ.

1.2. Những nét chính về cuộc đời và phẩm chất con người Khuất Nguyên.

1.3. Nội dung tư tưởng và nghệ thuật của tác phẩm Li tao.

1.4. Ảnh hưởng của Khuất Nguyên đến văn học Trung Quốc và văn học Việt Nam như thế nào?

2. Đọc bài Sử kí của Tư Mã Thiên và chỉ ra:

2.1. Những nét chính về cuộc đời và phẩm chất của Tư Mã Thiên.

2.2. Cấu trúc của tác phẩm Sử kí

2.3. Giá trị của tác phẩm Sử kí.

2.3. Đọc thiên Khuất Nguyên liệt truyện trong Sử kí để làm sáng tỏ hơn hai yêu cầu 1 và 2 phía trên.

3. Đọc bài Nho giáo và chỉ ra:

3.1. Những học thuyết cơ bản của Nho giáo.

3.2. Đặc điểm của Nho giáo.

4. Đọc bài Đào Tiềm và tác phẩm Đào hoa nguyên kí, từ đó chỉ ra:

1. Phẩm chất và tư tưởng của Đào Tiềm.

2. Việc xây dựng thế giới Đào hoa nguyên thể hiện quan điểm gì của tác giả?

5. Đọc hai bài viết ngắn về tác giả Lưu Hiệp và tập lí luận văn học Văn Tâm Điêu Long, giải thích ý nghĩa nhan đề tác phẩm này.

SV thảo luận thêm trên lớp về các nội dung trên.

Công việc giao SV chuẩn bị Tuần 5

 

1. Thơ Đường

1.1. Khái quát tình hình chính trị – xã hội Trung Quốc dưới thời Đường (chú ý các mốc lịch sử quan trọng: Lí Uyên lật đổ nhà Tùy, Võ Tắc Thiên soán ngôi hoàng đế, loạn An – Sử, nhà Đường diệt vong…)

1.2. Nguyên nhân hưng thịnh của thơ Đường.

1.3. Các giai đoạn phát triển của thơ Đường

1.4. Các trường phái của thơ Đường

1.5. Các hình thức thể loại của thơ Đường (chú ý làm rõ các khái niệm: ngũ ngôn/ thất ngôn: cổ phong, tuyệt cú, luật thi và nhạc phủ)

 

2. Nhà thơ Lí Bạch

2.1. Thân thế và cuộc đời Lí Bạch (chú ý làm rõ: hoàn cảnh quê hương, gia đình, tư tưởng hoài bão, các lần viễn du, các biến cố trong cuộc đời…)

2.2. Nội dung tư tưởng thơ ca Lí Bạch (chú ý làm rõ các nội dung: tình yêu quê hương đất nước; tinh thần phản kháng xã hội bắt đầu đen tối, sự cảm thông với nỗi khổ người dân…)

2.3. Đặc điểm nghệ thuật thơ Lí Bạch (chú ý làm rõ các nội dung: yếu tố lãng mạn tích cực, hình ảnh trong thơ, thủ pháp khoa trương và nhân cách hoá…)

 

Yêu cầu:

 1. SV tự tìm tài liệu tham khảo về cả hai bài trên.
 2. SV có số thứ tự từ 1-28 trong danh sách chuẩn bị báo cáo nội dung 1, SV có số thứ tự từ 29-55 chuẩn bị báo cáo nội dung 2.
 3. GV sẽ gọi SV lên bảng trình bày các phần trong nội dung trên (khuyến khích SV tập giảng như đứng lớp thực thụ, sử dụng bài giảng điện tử, powepoint càng tốt).
 4. SV đặt câu hỏi và thảo luận kĩ hơn các nội dung trình bày trên lớp.

Công việc giao SV chuẩn bị cho Tuần 6

1. Tiếp tục bài Nhà thơ Lí Bạch.

2. Nhà thơ Đỗ Phủ

2.1. Thân thế và cuộc đời Đỗ Phủ (chú ý làm rõ: hoàn cảnh xuất thân, tính tình, con đường công danh thi cử, các lần viễn du, làm quan, tránh nạn trong loạn An – Sử, kết thúc cuộc đời…). Từ đó chỉ ra điểm giống và khác về cuộc đời của Đỗ Phủ và Lí Bạch.

2.2. Nội dung tư tưởng thơ ca Đỗ Phủ (chú ý làm rõ: tinh thần yêu nước thương dân, đồng cảm với nỗi gian truân đau khổ của người dân, tinh thần phản kháng chiến tranh phi nghĩa, hiện thực xã hội suy sụp, đen tối…)

2.3. Nghệ thuật thơ ca Đỗ Phủ (chú ý làm rõ: đề tài, phương pháp tả thực, cấu tứ, ngôn ngữ…)

 

3. Nhà thơ Bạch Cư Dị:

3.1. Thân thế và cuộc đời Bạch Cư Dị (chú ý: hoàn cảnh xuất thân, ước mơ hoài bão, con đường công danh, biến cố cuộc đời, cuối đời…). So sánh với cuộc đời của hai tác giả trên.

3.2. Lí luận thơ ca của Bạch Cư Dị

3.3. Nội dung thơ ca Bạch Cư Dị (tinh thần phản ánh hiện thực, thái độ đồng cảm với nhân dân…)

3.4. Nghệ thuật thơ ca Bạch Cư Dị (đề tài, ngôn ngữ, phương pháp tả thực…)

Yêu cầu:

1. SV có số thứ tự từ 1- 28 tập trung soạn nội dung 2, các SV còn lại soạn nội dung 3.

2. Tham khảo nhiều tài liệu khác nhau, đặc biệt sáng tác của các nhà thơ, để trả lời những vấn đề trên.

3. Thảo luận thêm trên lớp.

Công việc giao SV chuẩn bị Tuần 7

 

Danh mục các bài thơ Đường

 1. Bạc Tần Hoài (hay Tần Hoài dạ bạc) – Đỗ Mục
 2. Cầm sắt – Lí Thương Ẩn
 3. Cung oán – Tư Mã Lễ
 4. Dịch thủy tống biệt – Lạc Tân Vương
 5. Dạ bạc Ngưu Chử hoài cổ – Lí Bạch
 6. Đăng cao – Đỗ Phủ (41)
 7. Đăng Quán Tước lâu – Vương Chi Hoán
 8. Đăng U Châu đài ca – Trần Tử Ngang (42)
 9. Đằng Vương các tự – Vương Bột
 10. Đề đô thành nam trang – Thôi Hộ (43)
 11. Điểu minh giản – Vương Duy
 12. Độ Tang Càn – Giả Đảo
 13. Giang tuyết – Liễu Tông Nguyên
 14. Hành lộ nan – Lí Bạch (44)
 15. Hoàng Hạc lâu – Thôi Hiệu (45)
 16. Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng – Lí Bạch (46)
 17. Hồi hương ngẫu thư – Hạ Tri Chương (47)
 18. Khuê oán – Vương Xương Linh
 19. Khử phụ – Mạnh Giao
 20. Kim lũ y – Đỗ Thu Nương
 21. Lương Châu từ – Vương Hàn (48)
 22. Mao ốc vị thu phong sở phá ca – Đỗ Phủ (49)
 23. Mộng Lí Bạch – Đỗ Phủ
 24. Nguyệt hạ độc chước – Lí Bạch (50)
 25. Phong Kiều dạ bạc – Trương Kế
 26. Phù Dung lâu tống Tân Tiệm – Vương Xương Linh
 27. Quân hành – Khuyết danh
 28. Tảo phát Bạch Đế thành – Lí Bạch
 29. Tặng Uông Luân – Lí Bạch
 30. Tầm ẩn giả bất ngộ – Giả Đảo
 31. Thạch hào lại – Đỗ Phủ (51)
 32. Thái liên khúc – Lí Bạch (52)
 33. Thu hứng – Đỗ Phủ (53)
 34. Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc vân – Lí Bạch
 35. Tĩnh dạ tư – Lí Bạch (54)
 36. Tuyệt cú – Đỗ Phủ
 37. Song yến ly – Lí Bạch
 38. Vọng Lư sơn bộc bố – Lí Bạch (55)
 39. Vô đề – Lí Thương Ẩn
 40. Xuân hiểu – Mạnh Hạo Nhiên

SV viết bài phân tích, bình luận tác phẩm theo số thứ tự tương ứng, dung lượng bài viết khoảng 1 mặt giấy A4 đánh máy (2 trang A4 nếu viết tay).

Phân tích tác phẩm trên lớp trong khoảng 5-7 phút/ người.

­

Công việc giao SV chuẩn bị cho Tuần 8

Môn: Văn học Trung Quốc

1. Văn học Nguyên và hí kịch

1.1. Đặc trưng của hí kịch thời Nguyên

1.2. Giới thiệu tác giả Quan Hán Khanh và vở Đậu Nga oan

1.3. Giới thiệu tác giả Vương Thực Phủ và vở Tây sương kí

2. Tiểu thuyết cổ điển Minh – Thanh

2.1. Bối cảnh lịch sử – xã hội thời Minh – Thanh (chú ý các mốc sự kiện: khởi nghĩa Chu Nguyên Chương, khởi nghĩa Lí Tự Thành, Ngô Tam Quế rước quân Mãn Thanh, Chiến tranh thuốc phiện, Cách mạng Tân Hợi; các chính sách chính trị – văn hóa tương ứng từng thời kì, từ đó rút ra những đặc điểm của xã hội thời Minh Thanh từ các góc độ: chính trị, xã hội, văn hóa, kinh tế)

2.2. Tình hình văn học thời Minh – Thanh

Trả lời các câu hỏi sau:

– Tại sao có thể gộp chung văn học đời Minh và đời Thanh là văn học Minh – Thanh.

– Đặc điểm của văn học Minh – Thanh. Chú ý làm rõ:

+ Là giai đoạn cuối của văn học cổ điển,

+ Lí do hình thành hai dòng văn học chính thống và bình dân, điểm giống và khác nhau giữa chúng.

+ Tại sao hai thể loại hí khúc và tiểu thuyết phát triển mạnh mẽ?

– Thành tựu chủ yếu của văn học giai đoạn này.

2.3. Tiểu thuyết cổ điển Minh – Thanh

Trả lời các câu hỏi sau:

– Kể tên tác phẩm và tác giả tiêu biểu.

– Nguồn gốc hình thành của tiểu thuyết Minh – Thanh.

– Đặc điểm của tiểu thuyết Minh – Thanh (Kết cấu chương hồi? Tính cách nhân vật? Thủ pháp sáng tác?)

– Phân loại tiểu thuyết Minh – Thanh.

3. Tam quốc diễn nghĩa

3.1. Tam quốc diễn nghĩa hình thành trên cơ sở kế thừa những tác phẩm nào?

3.2. Văn bản lưu hành rộng rãi nhất hiện nay?

3.3. Giới thiệu nét chính về cuộc đời và sự nghiệp La Quán Trung (5 phút)

3.3. Tóm tắt diễn biến tác phẩm, từ đó rút ra nội dung phản ánh của tác phẩm (15 phút)

3.4. So sánh đặc trưng tính cách của hai nhân vật: Tào Tháo và Lưu Bị.

SV có STT từ 1-10 thực hiện các nội dung 1,2; SV còn lại thực hiện các nội dung 2,3.

­

Công việc giao SV chuẩn bị cho Tuần 9

Môn: Văn học Trung Quốc

1. Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung (tiếp theo)

1.1. Giới thiệu về nhân vật Tào Tháo (thông qua: hành động, lời nói, tính cách, vai trò điển hình…)

1.2. Giới thiệu về nhân vật Lưu Bị (trong sự đối chiếu với Tào Tháo)

1.3. Giới thiệu về nhân vật Gia Cát Lượng Khổng Minh

1.4. Giới thiệu về nhân vật Quan Công

2. Tây du kí của Ngô Thừa Ân

2.1. Tác phẩm Tây du kí của Ngô Thừa Ân được viết dựa trên sự kiện có thật và những tác phẩm nào?

2.2. Giới thiệu vài nét về tác giả Ngô Thừa Ân.

2.3. Trình bày kết cấu của tác phẩm Tây du kí.

2.4. Ý nghĩa tư tưởng của tác phẩm Tây du kí:

– Nhìn từ góc độ phản ánh thực trạng xã hội.

– Nhìn từ góc độ quan niệm cuộc sống nhân sinh.

– Nhìn từ góc độ tôn giáo.

2.4. Trong các nhân vật của Tây du kí, bạn thích nhất là nhân vật nào? Tại sao?

2.5. Thực hành về tác phẩm Tây du kí:

– Các nhóm tự dàn dựng và diễn tiểu phẩm xoay quanh tác phẩm Tây du kí.

– Hát nhạc về tác phẩm Tây du kí (Tình nhi nữ, 500 năm bãi biển hóa nương dâu, Khúc ca vui…)

– Diễn tả nét mặt, cử chỉ, hành động các nhân vật tiêu biểu trong Tây du kí.

– Đố vui liên quan đến tác phẩm Tây du kí.

Công việc giao SV chuẩn bị tuần 10

Môn: Văn học Trung Quốc

1. Hồng lâu mộng

1.1. Tác giả của Hồng lâu mộng có gì đặc biệt? Nêu lên sự khác biệt của 2 tác giả và 2 bộ phận của tác phẩm.

1.2. Trình bày diễn biến nội dung và kết cấu của tác phẩm Hồng lâu mộng.

1.3. Giá trị hiện thực của Hồng lâu mộng:

– Chỉ ra các mối quan hệ và mâu thuẫn trong gia đình họ Giả.

– Nêu những dấu hiệu suy tàn của xã hội phong kiến Trung Quốc qua những nhân vật tiêu biểu.

1.4. Tìm hiểu các nhân vật chính:

– Giả Bảo Ngọc: lý tưởng, nhận thức, hành động…

– Lâm Đại Ngọc: tính cách, nhận thức, hành động…

– Tiết Bảo Thoa: tính cách, nhận thức, hành động…

à Việc xây dựng 2 nhân vật “phản nghịch” Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc thể hiện quan điểm gì của tác giả?

1.5. Nêu giá trị nghệ thuật của tiểu thuyết Hồng lâu mộng.

2. Giới thiệu ngắn gọn tác phẩm Thủy hử của Thi Nại Am (10 phút)

3. Giới thiệu ngắn gọn tác phẩm Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh (10 phút)

4. Giới thiệu tác phẩm Nho lâm ngoại sử của Ngô Kính Tử (10 phút)

Tất cả các SV đều chuẩn bị nội dung 1.

SV có STT từ 1-20 chuẩn bị thêm nội dung 2; 21-40 chuẩn bị thêm nội dung 3; 41-55 chuẩn bị thêm nội dung 4.

Vì thời gian có hạn, trên lớp chỉ tập trung vào 3 bộ tiểu thuyết chính là Tam quốc diễn nghĩa, Tây du kíHồng lâu mộng; các bộ tiểu thuyết khác chỉ giới thiệu lướt qua, SV tự tham khảo để có hiểu biết rộng hơn.

Công việc giao SV chuẩn bị Tuần 12

Môn: Văn học Trung Quốc

Bài: Văn học hiện đại Trung Quốc và tác giả Lỗ Tấn

Thời gian: 2:00~4:15 chiều Thứ Ba 08.11.2011

Địa điểm: Lớp liên hệ mượn HT L, tranh thủ vào sớm nửa tiếng để sắp xếp bàn ghế.

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

Tiết 1

 (2:00~2:50)Giới thiệu khái quát văn học hiện đại Trung Quốc và tác giả Lỗ TấnThầy PhongTiết 2, 3

(2:50~4:30)– Chương trình Quầy văn học.

– Các nhóm giới thiệu tác phẩm do nhóm mình phụ trách đến các thành viên khác của lớp bằng nhiều hình thức sinh động như: thuyết trình, diễn tiểu phẩm, bói toán, ca hát, vẽ sơ đồ, thư pháp…

– Danh mục tác phẩm của Lỗ Tấn:

1. A.Q chính truyện

2. Thuốc

3. Cố hương

4. Nhật kí người điên

5. Chúc phúc (Lễ cầu phúc)

6. Khổng Ất Kỉ

7. Cây trường minh đăng (Ngọn đèn sáng mãi)

– Nhóm phân công 3-4 người phụ trách giới thiệu, số còn lại thay phiên nhau tham quan và giao lưu với các quầy khác.

– Lớp chia thành 7 nhóm (mỗi nhóm 7-9 SV).

– Khuyến khích SV mặc trang phục truyền thống VN hoặc TQ khi thể hiện.

– Có thể giới thiệu để các bạn khác cùng đến dự.

Kế hoạch viết bài tiểu luận cuối kì

Môn: Văn học Trung Quốc

SV viết bài tiểu luận cuối kì theo một trong các gợi ý dưới đây:

1. So sánh thần thoại Trung Quốc với thần thoại Việt Nam, có thể chọn một vài truyện tiêu biểu.

2. Đề tài tình yêu nam nữ trong Kinh thi.

3. Nhà thơ Khuất Nguyên và tác phẩm Li tao.

4. Nhà thơ Đào Tiềm và Qui khứ lai từ, Đào hoa nguyên kí.

5. Hình ảnh Mây trong thơ Đường.

6. Mô – tip đăng cao trong thơ Đường.

7. Vận dụng học thuyết Tam tài (Thiên – Địa – Nhân) để phân tích một số bài thơ Lí Bạch.

8. Tại sao Lí Bạch được mệnh danh là Thi tiên, phân tích một số bài thơ để chứng minh.

9. Tại sao Đỗ Phủ được mệnh danh là Thi thánh, phân tích một số bài thơ để chứng minh.

10. Tại sao Vương Duy được mệnh danh là Thi phật, phân tích một số bài thơ để chứng minh.

11. Tại sao Lí Hạ được mệnh danh là Thi qủi, phân tích một số bài thơ để chứng minh.

12. Bạch Cư Dị và tác phẩm Tì bà hành, so sánh cách miêu tả tiếng đàn của người kĩ nữ với tiếng đàn của Thúy Kiều trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.

13. Tại sao tùng, cúc, trúc, mai được dùng làm biểu tượng cho tiết tháo của người quân tử. Chứng minh bằng một số tác phẩm cụ thể.

14. Vương Thực Phủ và Tây sương kí.

15. Tào Tháo trong lịch sử và Tào Tháo trong Tam Quốc diễn nghĩa.

16. Đường Tăng và câu chuyện thỉnh kinh ngoài đời có gì khác Đường Tăng và câu chuyện thỉnh kinh trong Tây du kí?

17. Đặc trưng thể loại của Tản văn, Phú, Biền văn, Nhạc phủ, Thơ Đường, Từ, Hí khúc, Tiểu thuyết.

18. So sánh A.Q trong A.Q chính truyện của Lỗ Tấn với Chí Phèo trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao.

19. Hình ảnh người nông dân trong truyện ngắn Lỗ Tấn.

20. Tác giả Kim Dung và tiểu thuyết võ hiệp của ông.

 

Yêu cầu:

 1. Lớp tổ chức bốc thăm chọn chủ đề (sao cho không quá 3 người 1 chủ đề).
 2. Bài tiểu luận đánh máy, dung lượng 5-7 trang A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, canh lề, thụt đầu hàng, in đậm tiêu đề, nội dung không in đậm.
 3. Kết cấu bài tiểu luận gồm 3 phần: 1. Dẫn nhập, 2. Nội dung, 3. Kết luận. Có thể chia ra thành các mục nhỏ hơn như 2.1.  2.2. …
 4. Dùng cách dẫn nguồn tài liệu tham khảo Insert – Reference – Footnote để chú thích (VD: Trần Đình Sử, Thi pháp thơ Đường, Nxb Giáo Dục, Hà Nội, 2005, trang 25).
 5. Thời hạn nộp bài: Thứ Hai 28.11, in giấy, không cần đóng bìa.
 6. Những khó khăn trong quá trình làm có thể hỏi thêm GV.

Kế hoạch tổ chức ngoại khóa Văn học Trung Quốc

(Sơ thảo)

 

Thời gian: Buổi sáng thứ Hai, 1 tuần sau khi kết thúc chương trình học

Địa điểm: NA101

Thành phần tham dự: Thầy cô BM Ngữ văn và SV DH11NV

Thực hiện chương trình: GV giảng dạy và SV DH11NV

SV đăng kí các tiết mục:

1. Hát nhạc Hoa lời Việt (ưu tiên các bài hát gắn liền với văn học Trung Quốc như: Tình nhi nữ (phim Tây du kí), Táng hoa ngâm (Hồng lâu mộng), Tân uyên ương hồ điệp mộng (lời thơ Lí Bạch), dân ca Trung Quốc… (khoảng 3 tiết mục)

2. Đọc tác phẩm văn học Trung Quốc bằng tiếng Trung – Việt:

(GV chọn lọc tài liệu và hướng dẫn SV đọc, SV thích tham gia nhóm nào thì đăng kí nhóm đó, mỗi nhóm 18 – 18 – 19 SV)

– Nhóm đọc Kinh thi.

– Nhóm đọc Luận ngữ.

– Nhóm đọc Thơ Đường.

3. Diễn tiểu phẩm văn học Trung Quốc: Hồng lâu mộng, Tây du kí, Tam quốc diễn nghĩa…

(Lớp tự phân công viết kịch bản và chọn diễn viên tập luyện)         

4. Du thuyết thời Tiên Tần (tiết mục do 1 hay nhiều nam SV đảm trách, GV hướng dẫn)

5. Câu đố kiến thức cơ bản về văn học Trung Quốc (GV soạn và kết hợp với MC)

6. Thời trang nhân vật văn học Trung Quốc (SV tự làm)

7. Vũ đạo: Lí Bạch túy tửu, Mạnh Khương tìm chồng… (SV tự làm)

8. Múa Bát dật vũ đón khách (GV hướng dẫn)

Chú ý:

1. Nếu nghĩ ra các tiết mục khác, SV đề nghị Lớp trưởng bổ sung.

2. Chọn 2 SV: 1 nam 1 nữ làm MC.

3. Kinh phí: lớp tự túc, có huy động tài trợ từ thầy cô BM, GVCN.

4. Phát huy tính sáng tạo, vui vẻ, đoàn kết của SV trong lớp.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: