Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Ngữ văn ở 2 trường ĐH Đài Loan và Trung Quốc

Trường ĐH Nguyên Trí (Yuan Ze University, Đài Loan). Nguồn: http://english.education.edu.tw

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành: Cử nhân Ngữ Văn

Trường Đại học Nguyên Trí, Đài Loan.

Chương trình CNNV 130 TC = Môn chung bắt buộc 23 TC + Giáo dục thường thức 10 TC + Môn chuyên ngành bắt buộc 44 TC + Môn chuyên ngành tự chọn 53 TC.

Năm học/ Học kì

Loại môn học

Môn học

Số tín chỉ (TC)

 

 

 

 

 

 

 

Học kì I

 

 

Môn chung

bắt buộc

Quốc văn 1

2

Tiếng Anh 1

2

Lịch sử

2

Giáo dục Quốc phòng 1

2

Thể dục 1

2

Môn chuyên ngành bắt buộc

Đại cương ngôn ngữ học 1

2

Lịch sử văn học Trung Quốc thế kỉ XX 1

2

Bồi dưỡng sáng tác văn học hiện đại 1

2

Dẫn luận quốc học

3

 

Môn chuyên ngành tự chọn

Khái luận văn hóa Đài Loan

2

Văn tuyển triết lí tư tưởng Tiên Tần

2

Tả truyện

3

Khái luận văn học

3

Tiểu phẩm cuối thời Minh

2

Thần thoại tuyển chọn

2

Tri thức văn hóa Hán ngữ cổ

2

 

 

 

 

 

 

 

Học kì II

 

Môn chung

bắt buộc

Quốc văn 2

2

Tiếng Anh 2

2

Giáo dục Quốc phòng 2

2

Thể dục 2

2

Môn chuyên ngành bắt buộc

Đại cương ngôn ngữ học 2

2

Lịch sử văn học Trung Quốc thế kỉ XX 2

2

Bồi dưỡng sáng tác văn học hiện đại 2

2

 

Môn chuyên ngành tự chọn

Tài liệu số hóa dẫn nhập

2

Hợp tuyển tác giả tác phẩm kinh điển Nho gia

2

Sử kí Tư Mã Thiên

3

Văn hóa đại chúng

2

Văn Đường Tống

3

Tiểu thuyết cổ điển

2

Khái luận phương ngôn Đài Loan

2

 

 

 

 

 

Học kì III

Môn chung

bắt buộc

Luân lí và pháp trị dân chủ

2

Thể dục 3

2

Môn chuyên ngành bắt buộc

Lịch sử văn học Trung Quốc 1

3

Văn tự học 1

2

Làm thơ và viết lách

3

 

 

Môn chuyên ngành tự chọn

Văn học tiếng Hoa Châu Á

3

Quản lí và ứng dụng tài nguyên số hóa

3

Hợp tuyển tác giả tác phẩm kinh điển Đạo gia

2

Thưởng thức và sáng tác thơ hiện đại

2

Biền văn, từ, phú Hán Ngụy Lục Triều

3

Kinh thi

3

Ngữ pháp tiếng Hán

2

Thư pháp

2

 

 

 

 

 

 

 

Học kì IV

Môn chung

bắt buộc

Thể dục 4

2

Môn chuyên ngành bắt buộc

Lịch sử văn học Trung Quốc 2

3

Văn tự học 2

2

 

 

 

Môn chuyên ngành tự chọn

Văn học đương đại Trung Quốc đại lục

2

Ngôn ngữ và văn hóa khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

3

Tổ chức và kết cấu tri thức văn sử

3

Hợp tuyển tác giả tác phẩm kinh điển Huyền học Ngụy Tấn

2

Thưởng thức và sáng tác tản văn hiện đại

2

Chuyên gia làm thơ

3

Ngâm xướng thơ từ

2

Từ vựng tiếng Hán

2

Truyền bá văn học

2

Viết chuyên án văn học và văn hóa

3

 

 

 

 

 

 

Học kì V

Môn chung

bắt buộc

Thể dục 5

Môn chuyên ngành bắt buộc

Lịch sử tư tưởng Trung Quốc 1

3

Thanh vận học 1

2

Soạn từ và viết lách

3

  

Môn chuyên ngành tự chọn

Lí luận và thực tiễn thiết kế trang web

3

Hợp tuyển tác giả tác phẩm kinh điển Phật giáo

2

Lễ kí

3

Tuyển đọc tiểu thuyết hiện đại

2

Sở từ

3

Lí luận và phê bình văn học Trung Quốc

3

Lịch sử ngôn ngữ học Trung Quốc

3

Biên tập và phỏng vấn 1

2

Thực tập chuyên án

2

 

 

Môn chung

bắt buộc

Thể dục 6

2

 

 

 

 

Học kì VI

Môn chuyên ngành bắt buộc

Lịch sử tư tưởng Trung Quốc 2

3

Thanh vận học 2

2

 

 

Môn chuyên ngành tự chọn

Lịch sử văn học Đài Loan

3

Toàn cầu hóa và văn hóa người Hoa

2

Hợp tuyển tác giả tác phẩm kinh điển Lí học Tống Minh

2

Tư tưởng mĩ học Trung Quốc

3

Tu từ học

3

Chuyên gia viết từ

3

Văn tâm điêu long

3

Cổ văn tự học

3

Biên tập và phỏng vấn 2

2

 

 

 

Học kì VII

Môn chuyên ngành bắt buộc

Huấn hỗ học

3

 

Môn chuyên ngành tự chọn

Tư tưởng học thuật Châu Á – Thái Bình Dương

3

Lịch sử học thuật 300 năm trở lại đây

3

Kinh Dịch

3

Văn học và điện ảnh

3

Tuyển tản khúc và kịch khúc

2

Văn ứng dụng và viết lách

2

Học kì VIII

Môn chuyên ngành tự chọn

Lịch sử kinh học Trung Quốc

3

Quy chế:

– Số tín chỉ yêu cầu là 130 tín chỉ, bao gồm các môn chung bắt buộc 23 tín chỉ, giáo dục thường thức 10 tín chỉ, các môn chuyên ngành bắt buộc 44 tín chỉ, các môn chuyên ngành tự chọn 53 tín chỉ.

– Nhóm môn học Giáo dục thường thức bao gồm 4 lĩnh vực: Nghệ thuật nhân văn, Khoa học tự nhiên, Khoa học Xã hội, Khoa học Sự sống (Sinh mạng). Mỗi lĩnh vực bắt buộc học 2 tín chỉ, tổng cộng là 8 TC. 2 TC còn lại SV sẽ chọn môn học thuộc 1 trong 3 lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Khoa học Xã hội, Khoa học Sự sống (Sinh mạng). Nhóm môn học này do một phòng chuyên trách riêng thiết kế nội dung giảng dạy, trang bị kiến thức và kĩ năng thiết yếu để bước vào cuộc sống, thường linh động thay đổi các môn học cho phù hợp với diễn biến tình hình trong nước và thế giới.

– Tiếng Anh 1, 2 là môn cơ sở, học 2 HK 4 tín chỉ.

– Môn thể dục ngoài học liên tiếp 6 học kì từ năm 1 đến hết năm 3, SV còn phải trải qua đợt kiểm định năng lực bơi lội và kiểm định sức khỏe tim – phổi mới được xem là hoàn tất.

– Đối với các học phần mà tên học phần có kèm số thứ tự 1, 2, 3…; cần phải học xong học phần trước mới được đăng kí học phần sau. Khi hoàn thành nhóm học phần đó mới được thừa nhận hoàn thành học phần.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành: Cử nhân Ngữ Văn

Trường Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, Trung Quốc.

Năm học/ Học kì

Môn học

Tín chỉ

 

 

 

Học kì I

Lí luận quân sự và Huấn luyện kĩ năng

3

Thể dục 1

1

Toán học ngành Ngữ văn

4

Tiếng Anh chuyên ngành 1

4

Nghiên cứu kinh điển Trung Quốc 1

4

Nghiên cứu kinh điển Phương Tây 2

3

Nghiên cứu Hán ngữ cổ đại 1

4

Tu dưỡng đạo đức tư tưởng và Cơ sở pháp luật

3

 

 

 

Học kì II

Thể dục 2

1

Đại cương lịch sử cận hiện đại Trung Quốc

3

Tiếng Anh chuyên ngành 2

4

Nghiên cứu kinh điển Trung Quốc 2

4

Nghiên cứu kinh điển Phương Tây 2

3

Nghiên cứu Hán ngữ cổ đại 2

4

Phương pháp thu thập tài liệu ngành XH-NV và viết bài văn học thuật.

2

Kì nghỉ hè

Huấn luyện ngoại ngữ hè

4

 

 

 

Học kì III

Thể dục 3

1

Tiếng Anh chuyên ngành 3

4

Nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác

4

Nghiên cứu kinh điển Trung Quốc 3

4

Nghiên cứu kinh điển Phương Tây 3

2

Danh tác văn học và huấn luyện sáng tác

2

Lô-gic học

3

 

 

 

Học kì IV

Thể dục 4

1

Tư tưởng Mao Trạch Đông, Khái luận lí luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng “3 thứ đại diện”.

4

Lịch sử văn học cổ đại Trung Quốc 1

4

Lịch sử văn học hiện đại Trung Quốc

3

Tiếng Hán hiện đại

3

Văn nghệ học đa phương tiện truyền thông

2

Não và nhận biết ngôn ngữ

2

Kì nghỉ hè

Thực tiễn xã hội

4

 

 

Học kì V

Thể dục chuyên hạng 1

1

Lí luận văn học

3

Lịch sử văn học cổ đại Trung Quốc 2

4

Chuyên đề nghiên cứu văn học nước ngoài 1

2

Lí luận ngôn ngữ học

3

Văn tự học

2

 

 

 

Học kì VI

Thể dục chuyên hạng 2

1

Lịch sử văn học cổ đại Trung Quốc 3

4

Văn học đương đại Trung Quốc

2

Chuyên đề nghiên cứu văn học nước ngoài 2

2

Ngôn ngữ học kế toán

2

Chuyên đề lịch sử Hán ngữ

2

Âm vận học

2

Phê bình lí luận văn học cổ đại Trung Quốc

2

Kì nghỉ hè

Thực tập chuyên ngành

4

 

 

 

Học kì VII

Thể dục chuyên hạng 3

1

Chuyên đề văn học cổ đại Trung Quốc

2

Dẫn luận văn học so sánh

2

Điện ảnh: Văn bản và xã hội

2

Huấn hỗ học

2

Phương ngôn Hán ngữ hiện đại

2

Chuyên đề nghiên cứu Hán ngữ

2

Tư tưởng và văn học hiện đại Trung Quốc

2

 

Học kì VIII

Thể dục chuyên hạng 4

1

Huấn luyện luận văn tổng hợp

4

CNNV-Nguyen Tri ĐL

CNNV- Thanh Hoa TQ

Thanh Phong

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: