Tiểu phẩm: Đường Tăng thu phục Trư Bát Giới

Tiểu phẩm:

Đường Tăng thu phục Trư Bát Giới

(Trích Hồi 28 – 29 Tây du ký – Ngô Thừa Ân)

Duong tang thu phuc Tru Bat Gioi

Tác giả: Thanh Phong

I. Nhân vật:

1. Đường Tam Tạng (Đường Tăng)

2. Tôn Ngộ Không (Tôn Hành Giả)

3. Cao Lão gia

4. Trư Bát Giới

5. Túy Lan

6. Cao Tài

II. Tóm tắt nội dung:

Cảnh 1: Cao lão gia đón hai thầy trò Đường Tăng.

Hai thầy trò Đường Tam Tạng và Tôn Ngộ Không trên đường đi thỉnh kinh ghé qua Cao gia trang. Giữa đường gặp Cao Tài, hỏi ra mới biết gia đình họ Cao đang bị yêu quái quấy rối nên đang tìm pháp sư cao tay ấn đối trị. Ngộ Không bèn xin vào tá túc, sẵn tiện bắt yêu trừ họa giúp cho gia đình. Cao lão gia niềm nở đón tiếp, kể lại toàn bộ sự tình cho hai thầy trò nghe.

Cảnh 2: Ngộ Không bắt Trư Bát Giới

Ngộ Không theo Cao lão gia ra sau nhà giải cứu cho Túy Lan rồi bảo hai người lánh mặt ra phía trước. Ngộ Không giả làm Túy Lan ngồi chờ Trư Bát Giới trở về. Thấy thái độ niềm nở khác thường của Túy Lan (do Ngộ Không giả), Bát Giới vô cùng mừng rỡ. Trò chuyện một hồi, phát hiện ra vợ mình do Tôn Ngộ Không giả, Bát Giới vội vã chạy trốn về hang động, Ngộ Không đuổi theo bắt yêu tinh.

Cảnh 3: Trư Bát Giời quy phục Đường Tam Tạng

Tại phòng khách nhà họ Cao, Đường Tam Tạng và Cao lão gia đang ngồi đàm đạo. Tôn Ngộ Không dẫn Bát Giới vừa được thu phục đem về nhà. Bát Giới kể lại toàn bộ thân thế của mình rồi nhắc lời phó thác của Quán Thế Âm, nhận Đường Tam Tạng làm thầy rồi nguyện hộ tống thầy sang Tây Thiên thỉnh kinh, sau đó từ biệt mọi người ở nhà họ Cao rồi quảy gánh lên đường.

III. Phân cảnh kịch bản:

CẢNH 1: Trước nhà Cao lão gia

 (Hai thầy trò Đường Tăng và Ngộ Không đi hơn bảy bữa, trời chiều đến một xóm kia nhà cửa san sát, rào giậu kín mít, gà lợn ăn no về chuồng)

Tôn Hành Giả (khen rằng): Cái xóm nầy thiệt sung túc quá!

(Tam Tạng giục ngựa bước vào, xảy thấy một người đàn ông cầm dù mang tay nải, quần xăn tới gối hớt hải chạy ra)

Tôn Hành Giả (nắm lại hỏi): Anh kia đi đâu lật đật vậy? Tôi hỏi chuyện chút nào, chỗ nầy là xứ nào vậy?

Cao Tài (gở tay mà cự rằng): Trong xóm nầy không còn người nào khác để anh hỏi thăm sao? Làm gì mà kéo tôi lại vậy?

Tôn Hành Giả: Xin nói giùm một tiếng làm ơn, dầu anh có việc chi, tôi giúp cho cũng đặng.

Cao Tài (nhảy không khỏi, tức mình dặm cẳng): Thời vận tôi xấu quá! Trong nhà bị bề trên mắng chửi, ngoài đường lại thêm kẻ kéo người lôi.

Tôn Hành Giả: Ta đố anh giằng vuột khỏi tay ta!

Tam Tạng: Ngộ Không! Hỏi người khác cũng đặng, níu kéo anh ta làm chi?

Tôn Hành Giả: Con quyết hỏi anh nầy, không nói thì con không buông ra!

Cao Tài (bực bội): Nước nầy là nước Ô Tư, xóm nầy là Cao gia trang. Tôi nói rồi đó, xin làm phước buông tôi ra.

Tôn Hành Giả: Xem bộ dạng anh không phải đi gần, chắc là có việc gấp; đi chuyện chi thì nói thiệt, tôi mới chịu buông ra.

Cao Tài: Tôi tên là Cao Tài, gia nhân của Cao lão gia, chủ tôi có một người con gái, tuổi mới hai mươi, ba năm trước bị một con yêu vào làm rể, ông tôi không ưng bụng, rước thầy ếm đối cũng không linh. Con tinh ấy giận bắt con gái chủ tôi cầm tại nhà sau, không ai thấy mặt, nên chủ tôi trao bạc rước thầy chùa, thầy pháp tới hoài. Thầy chùa gõ mõ trừ yêu, thầy pháp lập đàn đuổi yêu. Tôi đi đà bại cẳng, rước chẳng đặng thầy hay. Chủ tôi mắng nhiếc một hồi, sai rước thầy cao tay ấn. Ra tời đây bực mình tôi mới vùng vằng. Thôi buông cho tôi đi, kẻo để mặt trời khuất núi.

Tôn Hành Giả (cười khèng khẹc): May phước cho ngươi, khỏi đi xa mỏi cẳng, đừng rước ai nữa tốn tiền, chúng ta chẳng phải như thầy pháp giết gà, thầy chùa kiếm bạc, cái bọn bắt yêu như bắt cóc, đuổi quỷ tợ đuổi ruồi. Thầy ta là Ðường Tam Tạng, qua Tây Phương lạy Phật thỉnh kinh, bắt quỷ cũng nhiều, đánh yêu cũng lắm.

Cao Tài: Thôi thôi! Các ông đừng gạt tôi nữa, tôi đương tức muốn chết, sai đi như chó, bị mắng quá trâu; nếu rước mấy thầy nhát gan, ắt bị chửi một trận điếc óc!

Tôn Hành Giả: Tôi không nói gạt, xin anh đừng nghi, quyết giúp cho ông chủ, không hại chú bị rầy đâu mà sợ.

(Cao Tài cực chẳng đã, dắt vào cửa ngỏ, biểu đứng mà chờ. Cao Tài mới bước vào thềm, chủ nhà thấy mặt tức thì mắng lớn)

Cao lão gia: Cái thằng vô dụng kia, còn mang đầu về làm chi? Không lo đi rước thầy, suốt ngày chẳng chịu rời cái bếp!

Cao Tài: Xin ông đừng mắng, để con thưa hết rõ rang. Con mới đi ra cửa, gặp hai ông Hòa thượng, xưng là Ðường Tăng, qua Tây Phương lạy Phật thỉnh kinh, nói có tài bắt quỷ đuổi yêu, nên con mới rước về cửa ngỏ.

Cao lão gia: Hòa Thượng ở xa đến, chắc chẳng phải bọn lường gạt, thôi mời vào nhà thử xem sao.

(Cao lão gia liền bước ra nghênh tiếp)

Cao lão gia: Lão phu chào hai thầy.

(Tam Tạng đáp lễ, còn Tôn Hành Giả đứng trơ trơ. Cao lão gia thấy Hành Giả dáng như Thiên lôi, mặt lông mỏ nhọn, tướng mạo dị kỳ, con mắt không từng thấy, trong bụng cũng lo lo, bèn quay lại mắng Cao Tài)

Cao lão gia: Mầy muốn giết tao đó à! Trong nhà bị một thằng rể đầu heo tướng quỷ, ếm đối không đi, mầy lại rước thêm một ông thầy mặt quỷ mắt thau, dữ dằn gớm ghiếc!

Tôn Hành Giả: Ông nhiều tuổi đầu chớ không biết nhìn người. Có thầy tốt tướng thuở nay nào đuổi quỷ trừ tà đặng? Tôi tuy xấu hình xấu dạng mà có phép có tài, sẽ cứu thoát con gái của ông, bắt yêu tinh đến đây tạ tội.

(Cao lão gia nghe nói phải làm gan, rước vào nhà khách, mời ngồi rồi đãi nước đãi trà)

Cao lão gia: Nghe thằng nhỏ ở nhà nói: Hai thầy ở nước Ðại Ðường, đi qua Tây độ, biết thiệt như vậy hay nó đặt điều?

Tam Tạng: Quả dung như vậy, tôi ở bên Ðông độ, vâng lệnh vua Ðại Ðường, qua Tây Phương lạy Phật thỉnh kinh về siêu độ âm hồn bản quốc. Ði đến đây trời tối, vào xin ngủ đỡ một đêm.

Cao lão gia: Hai thầy đi lỡ đường, nên ghé lại ngủ nhờ. Sao lại nói có tài có phép, bắt yêu bắt quỷ làm chi?

Tôn Hành Giả: Sẵn dịp ngủ nhờ, ở không kiếm quỷ bắt chơi, không biết nhà ông có hết thảy mấy con yêu đó?

Cao lão gia (chặc lưỡi than): Trời đất ôi! Yêu quái ở đâu nhiều như vậy? Có một thằng rể quỷ mà còn khốn đốn thế này. Ðây không phải là động yêu, có đâu mà nhiều dữ vậy.

Tôn Hành Giả: Ðâu ông nói đầu dây mối nhợ con yêu đó cho tôi nghe thử ra thể nào?

Cao lão gia: Tôi tuổi tác chừng nầy, vô hậu không trai nối nghiệp, sanh ba đứa con gái. Con lớn gọi là Hương Lan, con giữa gọi là Ngọc Lan, con nhỏ tên là Túy Lan. Hai đứa lớn dựng vợ gã chồng, cũng người trong một xóm, chàng đâu thiếp đó, nhà cửa tư riêng. Còn con Túy Lan là tuyệt sắc và lại thông minh trí tuệ. Tốt nết lành nghề, thêu phụng vẽ rồng, khảy đàn đọc sách, tính tôi lại vô nam thì dụng nữ, rể thảo cũng như trai, nên không định chữ vu quy mà để trông cậy mâm cơm vò nước, muốn kén đông sàn mà dưỡng lão, để nhờ khi nghẹn nước đắng cơm. Ba năm trước, có người họ Trư ở núi Phước Lăng tới xin làm rể, coi cũng phải người quân tử, đáng bực anh hào, nên tôi mới gả con, dụng lòng bắt rể. Khi mới, ở ăn phải cách, đi đứng nên người, đến sau khác mặt khác mày, dị hình dị tướng.

Tôn Hành Giả: Hình tướng nó ra thể nào?

Cao lão gia: Ban đầu nó mập và đen, sau lại mỏ dài tai lớn. Sau ót mọc lông gáy, trước mặt giống con heo, mà bao tử lớn như cái bao, ăn uống nhiều lắm. Nói nào ngay, nó chỉ dùng đồ chay lạt, chứ như ăn thịt cá thì tôi hết cửa hết nhà.

Tam Tạng: Con rể mạnh thì ăn nhiều, ông phàn nàn sao phải?

Cao lão gia: Việc ăn uống là chuyện nhỏ, tôi có phiền ở đâu? Ngặt bây giờ nó giá võ đằng vân, cát bay đá chạy. Báo hại nhà tôi và lối xóm, ai nấy cũng thất kinh, nó lại bắt con gái tôi bỏ trong nhà sau, khóa cửa buồng lại, nửa năm nay không thấy mày thấy mặt, chẳng biết mất biết còn. Mới rõ là yêu tinh, liền rước thầy phù thủy, ngặt thầy nào nó cũng không sợ, ếm đối gì nó cũng tới hoài.

Tôn Hành Giả: Có khó gì ở đâu, ông đừng lo mà mệt. Ðêm nay tôi bắt nó,  đuổi ra cho khỏi nhà cho ông.

Cao lão gia: Cái đó mới là hại tôi đó! Có thầy đây thì thầy đuổi, thầy đi nó lại trở về. Làm cho gây oán chuốc thù, nó phá hết nhà hết cửa, xin ngài bắt nó, trừ tận gốc mới mong khỏi điều hậu hoạn.

Tôn Hành Giả: Như vậy cũng được, có khó chi đâu, nội trong đêm nay sẽ biết giỏi dở. Ông mời ít người tuổi tác, ngồi nói chuyện với thầy tôi, đặng tôi làm thế thần bắt cho được nó.

(Cao Thái Công nghe nói mừng rỡ, tức thì hối dọn cơm chay, ăn uống xong rồi gần canh một)

CẢNH 2: Nhà sau

(Tôn Hành Giả cầm thiết bảng, bảo Thái Công dắt tới nhà sau, thấy cửa đóng cứng khư. Tôn Hành Giả liền bẻ khóa, ngó thấy trong buồng tối om, không có thắp đèn)

Cao lão gia (gõ cửa): Con ơi, mở cửa! Cha có mời vị sư phụ đến đây bắt yêu tinh giải cứu cho con.

(Túy Lan chạy ra mở cửa. Mặt mày ủ đột, nước mắt lăn dài)

Tôn Hành Giả: Nín cho tôi hỏi nào, vậy chớ con yêu đi đâu vắng?

Túy Lan: Nó đi theo gió theo mây, không biết đâu mà nói. Bởi nó biết cha tôi muốn bắt, khuya mới về, gần sáng thời đi.

Tôn Hành Giả: Thôi hai cha con ra ngoài nói chuyện, để cho tôi đợi nó trong nầy.

(Cao lão gia nghe nói vui mừng, dắt con ra nhà trước. Còn Tôn Hành Giả làm phép biến ra nàng Túy Lan, rồi đóng cửa phòng ngồi trên giường mà đợi. Giây lâu nghe gió thổi ù ù ở xa ùng tới, xảy thấy yêu tính hiện xuống, mình người mà đầu heo, tai lớn mỏ dài, mặt đen lông vắn. Tôn Hành Giả xem thấy cười thầm nằm xuống giả đau, rên hoài rên hủy. Con yêu ấy xốc vào ôm đại kề miệng muốn hôn. Tôn Hành Giả nắm mỏ bạt tai, xô nhào đầu xuống đất. Con yêu ấy lồm cồm chờ dậy, vịn giường hỏi)

Trư Bát Giới: Bữa nay mình làm gì lạ vậy? Giận tôi về trễ hay sao?

Tôn Hành Giả: Ai hờn giận gì đâu, bữa nay trong dạ chẳng vui, mình hãy cởi áo ra mà ngủ.

(Bát Giới nghe lời liền cởi áo, lên giường nằm ngửa một mình)

Tôn Hành Giả: Mình thiệt là may phước lắm!

Trư Bát Giới: Mình giận tôi chuyện gì, mà nói tôi là may phước? Từ khi tôi tới làm rể cố công, tuy ba miếng cơm rau, chớ cũng dốc sức chẳng nài mệt mỏi. Lớp lập vườn, lớp làm ruộng, sanh lợi biết bao nhiêu? Bây giờ lúa đựng mấy bồ, trái cây đủ thứ, cơm nàng ăn áo nàng mặc cũng là công khó của tôi, như vậy còn chưa bằng lòng, không biết làm sao nữa mới vừa ý! Chuyện gì mà than thở? Nói tôi may phước làm sao?

Tôn Hành Giả: Tôi không phải nói như vậy đâu, xin đừng nghi dạ. Bởi vì nay cha mẹ muốn phá cửa phá nhà, mắng nhỏ mắng to, liệng gạch liệng ngói, mắng nhiềc tôi rằng có một thằng chồng không nên thân, tuồng mặt như heo, không biết lễ nghĩa. Ðồ không căn cước, chẳng có họ tên, lại làm yêu làm tinh, phá làng phá xóm. Thiên hạ chê cười xấu hổ. Họ lại nói con gái như tiên mà kén nhằm thằng rễ quỷ. Bởi tôi bị lời ăn tiếng nói, đà tím ruột bầm gan, mình đi khỏi không nghe, mới thiệt là may phước.

Trư Bát Giới: Ta tuy xấu trai một chút, được cái trường thọ hơn người. Muốn lịch sự lại khó gì, mình cũng nhớ hình ta như trước! Hồi ban đầu ta mới đến, cha mẹ cũng bằng lòng, làm rể đã ba năm, giờ lại nói nầy nói nọ, xin nàng nghĩ thử, coi lỗi tại ai? Còn nói ta không căn cước làm sao? Ta là người ở núi Phước Lăng, tại động Vân San. Ta lấy hình thù làm họ, nên xưng họ Trư tên là Cang Liệp. Nếu cha mẹ nàng có hỏi nữa, cứ trả lời như vậy thì xong .

Tôn Hành Giả: Nói cho mà hay, cha mẹ rước pháp sư tới bắt mình đó .

Trư Bát Giới: Mặc ý rước mấy chục pháp sư thì rước. Ta có phép thiên cang biến hóa ba mươi sáu cách, lại có đinh ba vật báu, là cây cào cỏ chín răng. Bừa cả trăm mẫu ruộng còn đặng thay, huống chi đập mấy chục lão thầy mà không chết, dầu cha thiệt có lòng cầu khẩn, mà thỉnh đặng Ðảng Ma tổ sư, ngài là người quen biết với ta lẽ làm điều thiệt hại.

Tôn Hành Giả: Nghe nói rước ông họ Tôn, là ông Tề Thiên đại thánh, năm trăm năm trước làm loạn cung trời. Tôi nghe đã rõ ràng, nói cho mình hay trước.

Trư Bát Giới (hoảng hồn hoảng vía, nhăn mặt nhăm mày, le lưỡi than): Nếu vậy thời hết kể vợ chồng, thôi mình ở tôi đi về động.

Tôn Hành Giả: Chuyện gì mà gấp dữ vậy?

Trư Bát Giới: Mình không biết, chớ con khỉ đột đó là Bật Mã Ôn. Ðời xưa nó dám phá trời, mấy ông thần chạy mặt, nếu đánh không lại nó, thì trốn đi là hơn.

(Nói rồi giựt áo bận vào, mở cửa đâm đầu chạy dại, Tôn Hành Giả rượt theo kéo áo, hiện nguyên hình)

Tôn Hành Giả: Thằng yêu nầy chạy đi đâu? Coi thử ai đây cho biết .

(Con yêu ngó ngoái lại, thấy hình như khỉ đột, thất kinh xé áo chạy vuột ra mình trần trụi trụi. Tôn Hành Giả rượt theo mà bắt).

CẢNH 3: Nhà khách của Cao lão gia

(Khi ấy Tam Tạng và Cao Lão đang cùng nhau đàm đạo, xảy thấy Hành Giả nắm tai con quái ấy xách về, ai nấy đồng mừng, bước ra tiếp rước. Con quái quỳ lạy Tam Tạng mà bạch rằng).

Trư Bát Giới: Ðệ tử chậm tiếp nghinh, xin sư phụ miễn chấp. Phải sớm biết thầy ghé nhà ông gia tôi, thì tôi đã ra mắt, có đâu nhiều chuyện cho đến bây giờ!

Tam Tạng (hỏi Ngộ Không): Con làm sao bắt được nó đến đây, nó lại còn gọi thầy là sư phụ?

Tôn Hành Giả: Người ấy chẳng phải là yêu, ấy là Thiên Bồng nguyên soái mắc đọa. Rủi đầu thai nhằm heo rừng nên diện mạo xấu xí.

Trư Bát Giới: Bạch sư phụ, con phạm thiên điều nên bị đày xuống đây. Quan Âm Bồ tát dặn con ở đây chờ thầy rồi hộ tống thầy đi Tây Thiên thỉnh kinh. Xin thầy nhận con làm đồ đệ.

Tam Tạng: Thôi được. Ngươi đã làm đệ tử, ta phải đặt pháp danh cho ngươi .

Trư Bát Giới: Quan Âm đã đặt tên thánh cho con là Trư Ngộ Năng.

Tam Tạng: Tên ấy tốt lắm! Chữ “Ngộ” ấy là đồng phái với sư huynh ngươi.

Trư Bát Giới: Con thọ phép Quan Âm bấy lâu cử ngũ huân tam yểm chịu cực như vậy mà đợi thầy, nay đã gặp rồi, xin thầy cho trở đũa.

Tam Tạng: Không nên! Lẽ nào gặp thầy lại thôi ăn chay, ngươi đã cử ngũ huân và tam yểm là tám điều răn, vật ta cho hiệu riêng là Bát Giới.

Trư Bát Giới (cúi lạy tạ ơn, quay qua nói với Cao lão gia): Con xin ra mắt nhạc phụ, xin nhạc phụ cho phép con theo sư phụ đi Tây Trúc thỉnh kinh.

Tôn Hành Giả: Nay sư đệ đã làm hòa thượng, bốn biển là nhà, còn nhạc phụ nhạc gia gì nữa, lo ăn cơm mà đi cho sớm.

 

(Túy Lan từ sau nhà tay mang đồ đi ra)

Cao lão gia: Đây là chiếc áo cà sa bằng gấm xanh và hai đôi giày mới, ta cho con, chúc con thượng lộ bình an.

Trư Bát Giới (nhận đồ và bái tạ Cao lão gia): Con xin kính lời cùng nhạc mẫu và dì lớn dì nhỏ cùng bà con ở lại bình an, nay Lão Trư đi tu làm hòa thượng, không kịp từ giã, xin rộng dung miễn chấp. À, còn chuyện này, xin nhạc gia để ý coi chừng giùm vợ con, nếu con đi thỉnh kinh không xong, thì sẽ trở về làm rể như cũ.

Tôn Hành Giả (hét lớn): Ðừng có nói bậy!

Trư Bát Giới: Sư huynh ơi! Đệ e đi tu không thành, làm hòa thượng không xong, lúc đó lại khó cưới vợ, phải là lỡ dỡ hay không?

Tam Tạng: Thôi, hãy bớt chuyện vãn đi, lo lên đường kẻo trễ.

(Ba thầy trò lục tục vai mang vi gánh dắt nhau đi, không quên quay mặt từ biệt mọi người ở lại. Bài hát chủ đề phim vang lên)

HẾT

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: